Kontakt

Sídlo:
Papierus s.r.o.
Bazovského 9
84101 Bratislava

Bankové spojenie FIO:
SK8883300000002801664156